Anode

Anode คือ โลหะเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและเป็นสนิม เมื่อโลหะอยู่ในน้ำ จะเกิดสนิมไม่ช้าก็เร็ว โลหะนั้นจะถูกกัดกร่อนจนเกิดความเสียหายกับผิวโลหะ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนและถังเก็บความร้อน , แท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือ เรือ เป็นต้น.

 

การกัดกร่อน หมายถึง เกิดการเสื่อมสภาพของวัตถุนั้น เนื่องจากภาวะซึ่งวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้ากับสภาพแวดล้อม เช่น วัสดุเหล็กที่สัมผัสกับความชื้นและออกซิเจนจะเกิดสนิมขึ้น พื้นผิวภายในถังเก็บความร้อนมีทั้งน้ำและอากาศ จึงส่งผลทำให้เกิดสนิมขึ้น สาเหตุหลักของการกัดกร่อนมี 4 ปัจจัยหลัก คือ

1. ความเป็นกรด – น้ำถูกทำให้เป็นกรดโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากก๊าซที่ละลาย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์

2. อุณหภูมิ – อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะช่วยเร่งกระบวนการกัดกร่อน

3. ปริมาณของออกซิเจนที่มีในน้ำ – ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำจะเพิ่มอัตราการกัดกร่อน

4. ค่าการนำไฟฟ้าที่เป็นของแข็งอยู่ในรูปของแร่ธาตุละลายน้ำยิ่งละลายในน้ำมากขึ้นความสามารถในการนำไฟฟ้าก็สูงขึ้น

 

 

ลักษณะการใช้งานโลหะกันกร่อน ทั้ง 3 ชนิด มีความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

1. สังกะสีกันกร่อน (ซิ้งค์แอโนด)มีค่าศักย์ไฟฟ้าสูงที่สุดในกลุ่ม หรือกล่าวได้ว่ามีค่า Driving Voltage น้อยที่สุด และยังมีค่าความจุกระแสไฟฟ้าต่ำ จึงเหมาะสำหรับใช้ป้องกันสนิมในบริเวณที่มีความต้านทานไฟฟ้าไม่สูงมากนัก เช่น น้ำทะเล.

1.2 อลูมิเนียมกันกร่อน (อลูมิเนียม แอโนด) มีค่าศักย์ไฟฟ้าปานกลาง แต่มีค่าความจุกระแสสูง จึงเหมาะสำหรับใช้ป้องกันการกัดกร่อนในน้ำทะเล และน้ำกร่อย.

1.3 แมกนีเซียมกันกร่อน (แมกนีเซียม แอโนด) มีค่าศักย์ไฟฟ้าต่ำที่สุด และมีค่าความจุกระแสปานกลาง จึงเหมาะสำหรับใช้ป้องกันการกัดกร่อนในบริเวณที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูง เช่น น้ำกร่อยมาก น้ำจืด และใต้ดิน.

 

anode
anodes

 

TOP TEC WORLD CO., LTD จำหน่าย แอโนด, แอโนดแผ่นกลม, แท่งแอโนด, แผ่นแอโนดสี่เหลี่ยม , แผ่นแอโนด รับสั่งตัดตามรูปแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Anode ได้ที่ฝ่ายขาย.

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako