Automatic Strainer Filter “IWAKO”

automatic strainer filter

Automatic Strainer Filter “IWAKO”

Automatic Strainer Filter “IWAKO” คือ เครื่องกรองอัตโนมัติ สำหรับ กรองทราย น้ำบาดาล,กรองทราย สระว่ายน้ำกรองทรายเรือ,กรองตะกอน,กรองตะกรัน,กรองตะกอนน้ำ,กรองตะกอนน้ำประปา,กรองตะกอนน้ำบาดาล,กรองละเอียด,กรองน้ำ,กรองน้ำมัน,กรองของเหลว,กรองสารเคมี,กรองของเหลวที่มีความหนืด.

 

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด ให้คำปรึกษาฟรี… ออกแบบ  จำหน่าย บริการติดตั้ง เกี่ยวกับ เครื่องกรองอุตสาหกรรม อาทิเช่น Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Auto Basket Strainer , Auto Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Auto Self-Cleaning Water Filters, Auto Backwash Drain Filter, Auto Backwashing Strainer , Auto Backflush Strainer , Auto Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

คุณลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซึ่ง Basket Strainer เพื่อสำหรับกรองของเหลว หรือ สารที่มีความหนืด เช่น สแตนเนอร์กรองน้ำ , สแตนเนอร์กรองทราย , สแตนเนอร์กรองละเอียด , สแตนเนอร์กรองทรายน้ำบาดาล , สแตนเนอร์กรองทรายสระว่ายน้ำ , สแตนเนอร์กรองทรายเรือ , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำ , สแตนเนอร์กรองตะกรัน , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำบาดาล , สแตนเนอร์กรองหยาบ , สแตนเนอร์กรองน้ำมัน ,สแตนเนอร์กรองน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ , สแตนเนอร์กรองน้ำดีก่อนเข้ามาใช้ในโรงงาน , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบหล่อเย็น , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้า , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย , สแตนเนอร์กรองน้ำทะเล , สแตนเนอร์กรองน้ำแป้ง , สแตนเนอร์กรองน้ำมันเครื่อง , สแตนเนอร์เนอร์กรองน้ำมัน , กรองสแตนเนอร์กรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองน้ำร้อน , สแตนเนอร์กรองน้ำกรองน้ำดี , สแตนเนอร์กรองน้ำเสีย ได้ที่ฝ่ายขายของบริษัท.

 

 

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com , toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako