Automatic Strainer Self Cleaning “IWAKO”

automatic strainer self cleaning

Automatic Strainer Self Cleaning “IWAKO”

Automatic Strainer Self Cleaning (Auto Strainer Filter ตัวกรองที่ทำความสะอาดตัวเอง) เป็นตัวกรองน้ำชนิดหนึ่งที่ใช้แรงดันของระบบในการทำความสะอาดตัวเอง Auto Strainer Filter ตัวกรองแบบทำความสะอาดตัวเองของ IWAKO จะขจัดอนุภาคที่ไม่ต้องการออกจากของเหลว ในการใช้งานขนาดใหญ่ Auto Strainer Filter ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเงินค่าน้ำ พลังงาน การบำรุงรักษา และการเปลี่ยนอุปกรณ์ สิ่งเหล่านี้มักถูกเรียกว่าเครื่องกรองทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ.

Auto Strainer Filter ตัวกรองแบบทำความสะอาดตัวเองของ IWAKO ใช้สำหรับปกป้องท่อและอุปกรณ์ปลายน้ำที่หลากหลาย เครื่องกรองทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติถูกนำมาใช้ในการใช้งานที่หลากหลายซึ่งการไหลของน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการปกป้องอุปกรณ์ในการกรองน้ำในอุตสาหกรรม การป้องกันหัวฉีดในระบบกรองชลประทาน การป้องกันเมมเบรนในระบบกรองน้ำในเขตเทศบาล และอื่นๆ อีกมากมาย.

 

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด ให้คำปรึกษาฟรี…ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง เครื่องกรองอุตสาหกรรม อาทิเช่น Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com , toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako