Basket Strainer Waste Water

basket strainer waste water

Basket Strainer Waste Water

Basket Strainer Waste Water Filter Process for Water Treatment. ช่วยทำหน้าที่กรองของแข็ง  ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ก่อนที่น้ำจะเข้าสู่ระบบบำบัดต่อไป ทำให้การบำบัดน้ำง่ายขึ้น. ซึ่งบาตเก็ตสแตนเนอร์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำ จะมีหลากหลายรุ่น อาทิเช่น รุ่นที่เปิดฝาด้านบน จะไส้กรองเต็ม ก็จะเปิดฝา นำไส้กรองออกมาทำความสะอาด , รุ่นมือหมุน , รุ่นอัตโนมัติ , รุ่นย้อนกลับ เป็นต้น.

ตัวอย่างแต่ละรุ่น

สแตนเนอร์กรองน้ำเสีย
สแตนเนอร์รุ่นเปิดฝาด้านบน

 

สแตนเนอร์รุ่นมือหมุน
สแตนเนอร์รุ่นมือหมุน

 

สแตนเนอร์รุ่นอัตโนมัติ
สแตนเนอร์รุ่นอัตโนมัติ

 

สแตนเนอร์รุ่นย้อนกลับ
สแตนเนอร์รุ่นย้อนกลับ

 

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด ให้คำปรึกษาฟรี… ออกแบบ  จำหน่าย บริการติดตั้ง เกี่ยวกับ เครื่องกรองอุตสาหกรรม อาทิเช่น Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

 

TOP TEC WORLD CO., LTD.

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako