Basket Strainer Filter Catalogue

carbon steel basket strainers
carbon steel basket strainers

 

"stainless

 

stainless steel basket filter
stainless steel basket filter

 

"stainless

 

"<yoastmark

 

filter basket swing bolts
filter basket swing bolts

 

Basket Strainer คือ เครื่องกรอง ประเภทหนึ่ง ทำหน้าที่กรองอนุภาคของแข็ง ออกจากของแข็ง เช่น ระบบผลิตน้ำบาดาล ทำหน้าที่กรองทรายออกจากน้ำ เป็นต้น ซึ่ง บาสเกต สแตนเนอร์ สามารถกรองของเหลว หรือ กรองสารที่มีความหนืดได้ ซึ่ง บาสเกต สแตนเนอร์ สามารถใช้ได้ในการกรองในระบบต่อไปนี้ :-

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for cooling tower

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for water treatment plant

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for water pump

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for water purification

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for water production

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for water cycle

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for power generation

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for power plant

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for bottling water

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for steel manufacturing

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for farming

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for petroleum

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for paper manufacturing

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for wastewater water

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for ethanol

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for sugar manufacturing

 

– บาสเกต สแตนเนอร์ process for seawater.

 

สิ่งที่ควรทราบในการสั่งซื้อ Basket Strainer Filter

-Size:

-ประเภทของสารไหล เช่น น้ำดี , น้ำเสีย , น้ำมัน เป็นต้น

-Connection : FLANGED AISI / JIS / DIN

-Body material:: CARBON STEEL, SUS304, SUS316, SUS316L, TEFLON, UPVC

-Elementmaterial: : SUS304, SUS316, SUS316L

-Size of Screen and Mesh

-อัตราของสารไหล Flow Rate

-Opening Area

-ค่าPressure-Drop

-Flow viscoscity.

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako