Hydrocyclone Sand Separator “IWAKO”

Hydrocyclone sand separator เป็นเครื่องกรองประเภทหนึ่ง เมื่อของเหลวและของแข็งเข้าสู่ Hydrocyclone แล้ว และเริ่มเดินทางเป็นวงกลม การกระทำแบบแรงเหวี่ยงนี้ จะบังคับให้อนุภาคที่หนักกว่าลงมาในลักษณะเป็นเกลียวไปยังด้านล่างที่ท่อทางแยก อนุภาคจะถูกเก็บในท่อแยกและถูกกำจัดออกจากระบบ น้ำหรือของเหลวที่ผ่านการกรองจะถูกนำไปยังกระแสน้ำวนของท่อแยก Hydrocyclone Separators มีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยจากการไหลของน้ำที่ความหนาแน่นของอนุภาค หนักกว่าน้ำที่มีอยู่ ความแตกต่างระหว่างแรงโน้มถ่วงระหว่างน้ำกับอนุภาคยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมากขึ้น ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงเฉพาะของอนุภาคและความหนืดของกระแสการไหลของอนุภาคขนาดเล็กและหนาแน่นสามารถถอดออกได้ หมายเหตุ: การกำจัดอนุภาคจะเพิ่มขึ้นหากสามารถผ่านพ้นไปได้หลายทาง.

 

 

Cyclone Separator Catalogue

 

cyclone separator carbon steel
cyclone separator carbon steel

 

hydrocyclone separator
hydrocyclone separator

 

 

Applications :
-สำหรับแยกทรายและของแข็งอื่นๆจากน้ำ
-การป้องกันวาล์วและระบบชลประทานจากความเสียหาย/การเสียดสีที่เกิดจากทรายและอนุภาคของแข็งอื่นๆ
-เหมาะสำหรับการกรองหยาบ.

จำหน่าย   Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

คุณลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องกรองอุตสาหกรรม ,  สแตนเนอร์กรองน้ำ , สแตนเนอร์กรองทราย , สแตนเนอร์กรองละเอียด , ไส้กรองสแตนเนอร์ , สแตนเนอร์กรองทรายน้ำบาดาล , สแตนเนอร์กรองทรายสระว่ายน้ำ , สแตนเนอร์กรองทรายเรือ , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำ , สแตนเนอร์กรองตะกรัน , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำบาดาล , สแตนเนอร์กรองหยาบ , สแตเนอร์กรองน้ำมัน ได้ที่ฝ่ายขาย:-

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako