Basket Strainer Manual Brush type “IWAKO”

Manual Brush type Basket Strainer รุ่นนี้ ถูกพัฒนาขึ้นจาก บาสเกตสแตนเนอร์รุ่นธรรมดา จากเดิมเมื่อไส้กรองเต็ม ผู้ใช้งานจะต้องเปิดฝาด้านบน เพื่อนำไส้กรองออกมาล้าง แต่ บาสเกตสแตนเนอร์รุ่น ของ “IWAKO” จะใช้วิธีหมุนด้ามแปรงด้านบนแทน ซึ่งรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการติดตั้ง ทำให้สามารถติดตั้งพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกใช้ไฟฟ้าได้ และยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน รวมถึง ปกป้องผู้ใช้งาน จากของเหลวที่อยู่ด้านในได้.

 

Hand Wheel Basket  Strainer Catalogue  :

manual basket strainer
manual basket strainer

 

manual brush strainer
manual brush strainer

 

บัคเก็ตสแตนเนอร์แบบมือหมุน
บัคเก็ตสแตนเนอร์แบบมือหมุน

 

handle wheel washing basket strainers
handle wheel washing basket strainers

 

 

บาสเกตสแตนเนอร์ใช้ในระบบต่างๆ ต่อไปนี้ :

Filter process for cooling tower , Filter process for water treatment  plant , Filter  process for water pump , Filter process for water purification ,  Filter process for water production , Filter process for water cycle , Filter process for power generation , Filter  process for power plant , Filter process for bottling water , Filter  process for steel manufacturing , Filter process for farming ,  Filter process for petroleum , Filter process for paper manufacturing , Filter  process for wastewater water , Filter process for ethanol ,  Filter process for sugar manufacturing , Filter  process for seawater.

 

คุณลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบกรองสำหรับกรองของเหลว หรือ สารที่มีความหนืด เช่น สแตนเนอร์กรองน้ำ , สแตนเนอร์กรองทราย , สแตนเนอร์กรองละเอียด , สแตนเนอร์กรองทรายน้ำบาดาล , สแตนเนอร์กรองทรายสระว่ายน้ำ , สแตนเนอร์กรองทรายเรือ , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำ , สแตนเนอร์กรองตะกรัน , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำบาดาล , สแตนเนอร์กรองหยาบ , สแตนเนอร์กรองน้ำมัน ,สแตนเนอร์กรองน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ , สแตนเนอร์กรองน้ำดีก่อนเข้ามาใช้ในโรงงาน , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบหล่อเย็น , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้า , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย , สแตนเนอร์กรองน้ำทะเล , สแตนเนอร์กรองน้ำแป้ง , สแตนเนอร์กรองน้ำมันเครื่อง , สแตนเนอร์เนอร์กรองน้ำมัน , กรองสแตนเนอร์กรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองน้ำร้อน , สแตนเนอร์กรองน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นแม่น้ำ ก่อนที่น้ำจะเข้าระบบ RO เป็นต้น ได้ที่ฝ่ายขายของบริษัท

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako